Hvem snorker
Snorken er et af de mest forekomne søvn relaterede problemer.
Undersøgelser har vist at mere end 40% af befolkningen snorker.
60% af mænd og 40% af kvinder mellem 40 og 65 år snorker. Snorken kan forekomme alene og betegnes her som social snorken (almindelig snorken). En mere alvorlig snorkelidelse betegnes som obstruktiv søvnapnø syndrom. Det er kun ca. 2% af befolkningen der lider af obstruktiv søvnapnø.
Nuværende kommentarer: 0